HomeFriendlyInternational FriendliesGermany vs Netherlands